Özülkü
Uzmanlık Alanlarımız

 • Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku
  • Bankacılık ve Finans
  • Birleşmeler ve Devralmalar
  • Kısmi Bölünme
  • Gümrükler ve Serbest Bölgeler
  • Hissedarlık Anlaşmaları
  • Şirket İncelemeleri
  • Kara Taşıma Hukuku
  • Medya ve Eğlence Hukuku
  • Özelleştirme ve Kamu İhaleleri
  • Risk Sermayesi ve Girişim sermayesi
  • Sermaye Piyasaları
  • Sigorta Hukuku
  • Yabancı Yatırımlar ve Ortak Girişimler
  • İflas
  • Tasfiye
  • Telekomünikasyon Hukuku
 • Deniz Ticaret Hukuku
  • Deniz Taşıma Hukuku
  • Gemi İnşa Sözleşmeleri
  • Gemi İnşa Finansman Sözleşmeleri
  • Gemi Sicili/Yapı Halinde Gemi Sicili işlemleri
 • Rekabet Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
  • Marka ve Patent Hukuku
  • Endüstriyel Tasarım
  • Telif Hakları
  • Lisans Sözleşmeleri/Franchise Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Hukuku
  • Gayrimenkul İncelemeleri
  • Gayrimenkul Kira ve Satış Sözleşmeleri
  • İmar Hukuku
  • İnşaat /Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
  • Mimarlık Sözleşmeleri
  • Kamulaştırma/Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • İş Hukuku
  • Basın İş Hukuku
  • Deniz İş Hukuku
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • İş Sözleşmeleri
  • Rekabet Yasağı
  • Sendika/Toplu İş Sözleşmeleri
 • Spor Hukuku
 • Tahkim
  • Milletlerarası Tahkim
  • Yerel Tahkim
 • Tüketici Hukuku
 • Dava Takibi
  • Banka Davaları
  • İş Davaları
  • Rekabet Hukukuna İlişkin Davalar
  • Ticari İhtilaflara İlişkin Davalar